Takaisin kohtaan Henkilötiedot ja yksityisyys

Yksityisyyskäytäntö

Tietosuojaseloste

OK Perintä Oy on sitoutunut suojelemaan rekisteröityjen oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten OK Perintä Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietojasi.

 

1. Rekisterinpitäjä

OK Perintä Oy

Y-tunnus: 0873725-0

Tiilitehtaankatu 7 A

65100 Vaasa

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Jenni Keskinen

OK Perintä Oy

Tiilitehtaankatu 7 A

65100 Vaasa

privacy@okperinta.fi

 

3. Rekisterin nimi

OK Perintä Oy:n työnhakijarekisteri

 

4. Rekisteröityjen ryhmä ja henkilötietojen käsittelytarkoitus

Rekisteröityjen ryhmä koostuu työnhakijoista. Työnhakijalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka on hakenut työtehtävää/työpaikkaa OK Perintä Oy:stä. Työnhakijan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työnhakijan rekrytointi.

 

5. Tietojen käsittelyn peruste

Työnhakijoiden henkilötietojen käsittely perustuu työnhakijan suostumukseen. Työnhakija antaa suostumuksensa tämän tietosuojaselosteen mukaisiin käsittelytoimiin OK Perintä Oy:n internetsivuilla jättäessään työhakemusta.  

Työnhakijoiden mahdollisesti toimittamien terveydentilatietojen käsittely perustuu lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004). Samassa laissa määritellään myös rekisterinpitäjän oikeudesta käsitellä työnhakijan luottotietoja.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhtiö kerää työnhakijasta henkilötietoja työnhakijalta itseltään.

 

7. Rekisterin tietosisältö

Nimitiedot

Henkilötunnus

Osoitetiedot

Sähköpostiosoite

Terveydentilatiedot

Henkilöluottotiedot

Hakijan toimittamat muut tiedot

 

8. Tietojen poistaminen

Tietoja säilytetään aina siihen saakka, kunnes tehtävä, jota työnhakija on hakenut, on täytetty. Työnhakija on voinut myös hakemusvaiheessa määritellä, että yhtiöllä on oikeus käyttää työnhakijan hakemusta muuta tehtävää varten kuuden kuukauden ajan hakemusajan päättymisestä.  Lisäksi mikäli työnhakija on jättänyt avoimen työhakemuksen yhtiölle, yhtiö säilyttää hakemusta korkeintaan kuuden kuukauden ajan.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolista alihankkijaa tai ohjelmistopalveluntarjoajaa, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.  Rekisterinpitäjä tällöinkin vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla.

Yhtiö tai yhtiön lukuun toimivat henkilötietojen käsittelijät eivät siirrä työnhakijan henkilötietoja EU tai ETA- alueen ulkopuolelle.

 

10. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Henkilöstöhallinto-ohjelmisto on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterin tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, jotka siihen työtehtäviensä vuoksi ovat oikeutettuja. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja rekisterinpitäjä on rekisteriinsä rekisteröinyt rekisteröidystä. Rekisteröity voi pyytää näitä tietoja kirjallisesti tietosuojavastaavalta (kohta 2). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

Työnhakija voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä OK Perintä Oy:hyn edellä kerrottuun tietosuojavastaavaan (kohta 2). Tällöin yhtiö poistaa työnhakijan henkilötiedot välittömästi työnhakijarekisteristään.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää, esimerkiksi yhtiön muuttaessa henkilötietojen käsittelyä koskevaa menettelyään ja viranomaisten ohjeistuksen tai lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018.

 

 

Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta